LPEU/2019/80 COM(2019)77 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky, pokiaľ ide o pridanie látok do zoznamu uvedeného v tabuľkách Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)77
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/80

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 15.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)