LPEU/2019/620 COM(2019)650 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Ročná stratégia udržateľného rastu na ro...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)650
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/620

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 27.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.12.2019
Ukončenie štádia: 27.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)