LPEU/2019/618 COM(2019)652 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY o hospodárskej politike eurozóny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)652
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/618

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 21.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.12.2019
Ukončenie štádia: 23.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)