LPEU/2019/610 COM(2019)635 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní včelárskych programov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)635
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/610

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)