LPEU/2019/608 COM(2019)629 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 278a Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o prokrok dosiahnutý vo vývoji elektronických systémov stanovených v kódexe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)629
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/608
Dátum ukončenia procesu: 22.01.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2020