LPEU/2019/599 COM(2019)622 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi a Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)622
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/599
Dátum ukončenia procesu: 20.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019