LPEU/2019/588 *COM(2019)599 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)599
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Dovoľujeme si navrhnúť určenie gestora obdobne ako v prípade LPEU/2018/206 s ohľadom na obdobný obsah právnej úpravy.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/588

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)