LPEU/2019/577 COM(2019)597 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 912/2014 o finančnej zodpovednosti spojenej s urovnávaním sporov medzi investorom a štátom podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)597
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/577

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)