LPEU/2019/563 COM(2019)490 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o hodnotení programu Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 v polovici trvania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)490
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/563

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)