LPEU/2019/559 COM(2019)565 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní odporúčania Rady o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)565
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/559

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)