LPEU/2019/558 COM(2019)574 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)574
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/558
Dátum ukončenia procesu: 25.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019