LPEU/2019/549 COM(2019)551 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (E...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)551
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/549

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 07.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)