LPEU/2019/547 COM(2019)559 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vytváranie podmienok na zvýšenie dlhodobej ambície Správa o pokroku opatrení EÚ v oblasti klímy za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)559
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/547
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 30.03.2021