LPEU/2019/540 COM(2019)549 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Nadácie IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roku 2018 a o výsledkoch programu Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)549
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/540

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)