LPEU/2019/535 COM(2019)550 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve A...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)550
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/535
Dátum ukončenia procesu: 31.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019