LPEU/2019/506 COM(2019)482 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Regionálnym dohovorom o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, pokiaľ ide o zmenu doho...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)482
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/506
Dátum ukončenia procesu: 20.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019