LPEU/2019/473 COM(2019)438 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [Rozšírená spolupráca v oblasti klímy medzi EÚ, Islandom a Nórskom]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)438
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/473
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 27.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.09.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019