LPEU/2019/47 COM(2019)36 STANOVISKO KOMISIE k žiadosti o zmeny Protokolu č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky, ktorú predložila Európska investičná banka 11. októbra 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)36
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/47
Dátum ukončenia procesu: 21.02.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019