LPEU/2019/464 COM(2019)365 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vykonávanie tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia v roku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)365
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/464

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)