LPEU/2019/456 *COM(2019)415 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2017 a 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)415
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/456
Dátum ukončenia procesu: 24.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.09.2019
Ukončenie štádia: 16.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019