LPEU/2019/441 COM(2019)398 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych pl...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)398
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/441
Dátum ukončenia procesu: 19.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019