LPEU/2019/422 COM(2019)362 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise a predbežnom vykonávaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)362
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/422
Dátum ukončenia procesu: 28.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia: 28.08.2019