LPEU/2019/42 COM(2019)53 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.02.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je v tabuľke označený „žiadny“ vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň je v tej istej časti uvedené, že v súčasnosti nie je možné kvantifikovať celkový dopad uplatňovania koordinačných pravidiel na rozpočet verejnej správy. Uvedené beriem na vedomie. Zároveň žiadam, aby prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejne správy vyplývajúce z návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.