LPEU/2019/418 COM(2019)359 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)359
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/418

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)