LPEU/2019/382 COM(2019)315 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)315
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: S návrhom gestorstva súhlasíme, navrhujeme doplniť spolugestora - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dôvodu presahu dokumentu v rámci vonkajšej činnosti EÚ.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/382

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)