LPEU/2019/272 COM(2019)511 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Chorvátska na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Chorvátska na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)511
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/272

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 13.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)