LPEU/2019/267 *COM(2019)253 Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)253
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Odporúčame k návrhu právneho aktu EÚ určiť aj spolugestora tak, ako je určený napr.: v procese LPEU/2018/74.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/267
Dátum ukončenia procesu: 11.07.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 11.07.2019