LPEU/2019/237 COM(2019)239 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02 03 01 – Vnútorný trh a rozpočtový riadok 02 03 04 – Nástroje na riadenie vnútorného trhu)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)239
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/237
Dátum ukončenia procesu: 06.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019