LPEU/2019/236 COM(2019)243 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)243
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/236

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)