LPEU/2019/218 JOIN(2019)7 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Osobitná administratívna oblasť Macao: výročná správa za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)7
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/218
Dátum ukončenia procesu: 29.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019