LPEU/2019/215 COM(2019)215 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní prác v rámci programu pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v roku 2018 a v predchádzajúcich rokoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)215
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/215

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.05.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)