LPEU/2019/206 COM(2019)213 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní a preskúmaní smernice 2014/59/EÚ (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk) a nariadenia 806/2014 (nariadenie o jednotnom mechanizme ri...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)213
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/206

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)