LPEU/2019/191 COM(2019)186 OZNÁMENIE KOMISIE OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)186
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/191

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)