LPEU/2019/185 COM(2019)179 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výnimky udelené členskými štátmi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)179
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/185
Dátum ukončenia procesu: 09.05.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019