LPEU/2019/184 COM(2019)194 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)194
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/184
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019