LPEU/2019/177 COM(2019)174 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tretia výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)174
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/177
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019