LPEU/2019/161 COM(2019)159 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre ochranu morského prostredia a Výbore Medzinárodnej námornej organizácie pre námornú...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)159
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/161
Dátum ukončenia procesu: 09.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.03.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019