LPEU/2019/159 COM(2019)158 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tridsiata siedma výročná správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach EÚ a nástrojoch na ochranu obchodu používaných tretími krajinami voči EÚ v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)158
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/159

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)