LPEU/2019/152 COM(2019)146 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na 18. zasadaní konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)146
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/152

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)