LPEU/2019/141 JOIN(2019)5 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE EÚ – Čína: strategická vízia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2019)5
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/141
Dátum ukončenia procesu: 08.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019