LPEU/2019/138 COM(2019)135 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)135
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/138
Dátum ukončenia procesu: 16.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019