LPEU/2019/119 COM(2019)122 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Bilaterálnej rade pre dohľad podľa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, pokiaľ ide o doplnenie prílohy 4 k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)122
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/119
Dátum ukončenia procesu: 20.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 07.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019