LPEU/2019/114 COM(2019)99 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)99
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/114
Dátum ukončenia procesu: 17.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019