LPEU/2018/90 COM(2018)692 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)692
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/90
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018