LPEU/2018/61 COM(2018)687 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu EÚ (2019 – 2023)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)687
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/61

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)