LPEU/2018/44 *COM(2018)669 Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane tretej splátky na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)669
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Doterajšie gestorstvo bolo určené vo vzťahu k MF SR, ale ako spolupracujúci rezort bolo určené aj MZVEZ SR tak, ako to vyplýva z anotácie a predbežného stanoviska k "Návrh ROZHODNUTIA RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2018".
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/44
Dátum začiatku MPK: 17.10.2018
Dátum konca MPK: 06.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 06.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018