LPEU/2018/205 COM(2018)794 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní oznámenia „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)794
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/205
Dátum ukončenia procesu: 15.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 11.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Vlastník aktivity: Mäsiar, Peter, Mgr.
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vlastník aktivity: Bezáková, Katarína