LPEU/2018/198 COM(2018)788 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Priebežná správa v súlade s článkom 26 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)788
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/198
Dátum ukončenia procesu: 02.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2019