LPEU/2018/175 COM(2018)792 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v ministerskej rade Energetického spoločenstva v súvislosti s predĺžením funkčného obdobia riaditeľa sekretariátu Energetického spol...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)792
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/175

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)