LPEU/2018/126 COM(2018)739 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Preskúmanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v súvislosti s látkami s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)739
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/126

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)